Цени на ДДД услуги – Дезинсекция, Дератизация, Дезакаризация


Еднократни заявки Договор
 
инсекти инсекти
до 1000 кв.м. - 0.30 лв./m² до 100 кв.м. - договаряне
над 1000 кв.м. - 0.25 лв./m² до 500 кв.м. - 0.08 лв./m²
  до 1000 кв.м. - 0.06 лв./m²
  над 1000 кв.м. - 0.05 лв./m²
 
гризачи гризачи
до 500 кв.м. - 0.20 лв./m² до 100 кв.м. - договаряне
над 500 кв.м. - 0.15 лв./m² до 500 кв.м. - 0.06 лв./m²
  до 1000 кв.м. - 0.05 лв./m²
  над 1000 кв.м. - 0.04 лв./m²
 
кърлежи кърлежи
до 2000 кв.м. - 0.12 лв./m²  
до 4000 кв.м. - 0.10 лв./m² до 4000 кв.м. - 0.08 лв./m²
над 4000 кв.м. - 2 обработки годишно - 0.08 лв./m² над 4000 кв.м. - 2 обработки годишно - 0.05 лв./m²

Обработка на общите части на блок за хлебарки - мазе, таван, стълбище:

- до 9 ет. - 3.00 лв. на апартамент

- над 9 ет. - 2.50 лв. на апартамент


Цените са крайни с начислени данъци и такси.